08 december 2016

06 december 2016

Keuzedividend

De bedrijfspolitiek waarbij aan de aandeelhouders een keuzedividend wordt aangeboden wordt vaak aangeduid met het engelstalig acronym 'DRIP': Dividend Reinvestment Plan.

30 november 2016

Waarom investeren in beursgenoteerd vastgoed?

De centrale banken wereldwijd maken het monetaire beleid steeds lakser en hanteren een nulrente of zelfs een negatieve rente. Dat impliceert dat ook de banken ertoe genoopt zijn om de rentevergoeding op spaarboekjes te laten dalen tot het wettelijk minimum.

30 oktober 2016

Een liquidatiedividend voor Genk Logistics

(Eerdere publicatie van 1 mei 2011 die op 'Mining Corner' nog vaak geraadpleegd wordt)

Lange termijnbeleggers in Genk Logistics hebben al een en ander meegemaakt. Uit een vorige posting volgende paragrafe:

Tijdens de mislukte overname-saga in de zomer van 2007 (de kandidaat overnemer bleek onvoldoende solvabel om de benodigde kredieten te kunnen krijgen) gingen we richting €280-€300. Er is sinds April 2008 een nieuw huurcontract met Ewals voor het nieuwe gedeelte van de opslagruimte, waarvoor er ook nog een hypotheek loopt eind 2013. Het nieuwe huurcontract kon opnieuw enig enthousiasme losweken en het certificaat noteerde korte tijd opnieuw boven €250. De beurscrisis van oktober 2008 zou ook Genk Logistics niet ontzien en we gingen vanaf toen blijvend beneden €200. De oudere opslagplaatsen werden ontruimd per eind december 2009. Sindsdien is deze ruimte leeg gebleven. De huurinkomsten zijn daardoor in 2010 met circa 16% gedaald. 

28 oktober 2016

Liquidatie Vastgoedcertificaat Oudergem Gemeenteplein

Het laatste liquidatiedividend van het vastgoedcertificaat Oudergem Gemeenteplein wordt maandag 31 oktober uitbetaald.

10 oktober 2016

Belgische GVV’s

Gert De Mesure publiceert op het publieke deel van zijn website een nieuwe presentatie over Belgische GVV's

14 september 2016

Kapitaalverhoging Befimmo

Befimmo, de GVV die gespecialiseerd is in Brusselse kantoren, gaat een kapitaalverhoging met inschrijvingsrecht voor bestaande aandeelhouders doorvoeren.

14 juni 2016

Rendement en Dividendgroei van de Bel20 aandelen (2016 update)

Voor een lange-termijnbelegger is het rendement van een aandeel een bijzonder belangrijk gegeven. De bijdrage van dividenden in de totale return is immers primordiaal, vooral doorheen de economische cycli. Waar aandelenkoersen voortdurend fluctueren en beurshausses afwisselen met correcties en/of crashes, geeft het dividend steeds een positieve bijdrage tot de return. Dividendbetalingen leggen tegelijk ook een ‘psychologische bodem’ bij een terugval van de beurs. 

13 april 2016

Fagron kapitaalverhoging: een win-win stuatie?

Het traject voor de kapitaalverhoging is vorige maand uitgetekend: morgen 14 april moet een bijzondere algemene vergadering zijn zegen geven aan het financieringsplan dat het kapitaal moet versterken met €220 miljoen.