14 april 2017

Vastgoedcertificaten nog nauwelijks verhandeld

De handel in vastgoedcertificaten droogt stilaan op. Vooral voor de liquidatievehikels als Basilix en Kortrijk Shopping is het moeilijk om nog een evenwichtsprijs vast te stellen waarbij kopers en verkopers elkaar vinden.

17 maart 2017

Kapitaalverhoging bij Aedifica

Aedifica, de gereglementeerde vastgoedvennootschap die investeert in zorginstellingen en tehuizen voor bejaarden, voert een volgende kapitaalverhoging door.

24 februari 2017

Tweede liquidatiedividend voor Basilix

Certificaathouders van Basilix krijgen een tweede liquidatiedivdend van bruto €29,10 of netto €20.37 uitgekeerd op 28 februari.nbsp; De ex-coupon datum is vandaag 24 februari.

06 december 2016

Keuzedividend

De bedrijfspolitiek waarbij aan de aandeelhouders een keuzedividend wordt aangeboden wordt vaak aangeduid met het engelstalig acronym 'DRIP': Dividend Reinvestment Plan.

30 november 2016

Waarom investeren in beursgenoteerd vastgoed?

Waarom investeren in beursgenoteerd vastgoed?

De centrale banken wereldwijd maken het monetaire beleid steeds lakser en hanteren een nulrente of zelfs een negatieve rente. Dat impliceert dat ook de banken ertoe genoopt zijn om de rentevergoeding op spaarboekjes te laten dalen tot het wettelijk minimum.

De meest actuele versie van dit artikel vindt U voortaan op de pagina met dezelfde naam en op bovenstaande link.

30 oktober 2016

Een liquidatiedividend voor Genk Logistics

(Eerdere publicatie van 1 mei 2011 die op 'Mining Corner' nog vaak geraadpleegd werd)

Lange termijnbeleggers in Genk Logistics hebben al een en ander meegemaakt. Uit een vorige posting volgende paragrafe:

Tijdens de mislukte overname-saga in de zomer van 2007 (de kandidaat overnemer bleek onvoldoende solvabel om de benodigde kredieten te kunnen krijgen) gingen we richting €280-€300. Er is sinds April 2008 een nieuw huurcontract met Ewals voor het nieuwe gedeelte van de opslagruimte, waarvoor er ook nog een hypotheek loopt eind 2013. Het nieuwe huurcontract kon opnieuw enig enthousiasme losweken en het certificaat noteerde korte tijd opnieuw boven €250. De beurscrisis van oktober 2008 zou ook Genk Logistics niet ontzien en we gingen vanaf toen blijvend beneden €200. De oudere opslagplaatsen werden ontruimd per eind december 2009. Sindsdien is deze ruimte leeg gebleven. De huurinkomsten zijn daardoor in 2010 met circa 16% gedaald. 

28 oktober 2016

Liquidatie Vastgoedcertificaat Oudergem Gemeenteplein

Het laatste liquidatiedividend van het vastgoedcertificaat Oudergem Gemeenteplein wordt maandag 31 oktober uitbetaald.

10 oktober 2016

Belgische GVV’s

Gert De Mesure publiceert op het publieke deel van zijn website een nieuwe presentatie over Belgische GVV's